Legal

Programul de finanțare “ELECTRIC UP II” vezi modificările Ordonanței de urgență nr. 159/2020

Pe 31 Ianuarie 2024 a fost publicată de către Guvernul României în secțiunea Ministerul Energiei, noua Ordonanță de Urgență privind finanțarea întreprinderilor mici, mijlocii, HORECA, cât și a staţiilor de reîncărcare pentru vehicule electrice, electrice hibrid plug-in prin Programul de finanţare „ELECTRIC UP II”.

Publicarea acesteia vizează un nou apel de finanțare, respectiv CICLUL 2 al programului “ELECTRIC UP 2024”.

Între cele mai notabile noutăți aduse de prezenta Ordonanță de Urgență pentru Ordonanța de Urgență nr. 159/2020 menționăm:

Modificarea articolului 1 

(1) Se aprobă Programul „ELECTRIC UP II” prin care se va finanța instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice cu o putere cuprinsă între 27 kWp și 150 kWp necesară  consumului propriu al companiilor și a staţiilor de reîncărcare de cel puțin 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in.

(2) Programul se implementează prin Ghidul de Finanţare care cuprinde:

a) obiectul, scopul şi obiectivul programului;

b) procedura de depunere a solicitărilor şi criteriile de validare a dosarelor aplicanţilor;

c) condiţiile şi termenele de analiză, evaluare, selectare, aprobare, implementare şi decontare a proiectului propus;

d) monitorizarea proiectului aprobat;

e) anexa nr. 1 privind indicatorul de performanţă, criteriile tehnice de eligibilitate a operatorilor economici şi cuantumul finanţării

(3) În scopul implementării Programului de finanţare, Serviciul de Telecomunicaţii Speciale asigură securitatea cibernetică şi dezvoltă o nouă măsură în cadrul sistemului informatic integrat.

II Modificarea articolului 2 

(1) Se desemnează Ministerul Energiei ca autoritate competentă responsabilă pentru finanţarea proiectelor de investiţii

(2) Se desemnează Ministerul Energiei, prin Serviciul Combustibili Alternativi, structură  organizatorică competentă pentru implementarea proiectelor de investiţii  în colaborare cu direcţiile de specialitate  din cadrul Ministerului Energiei, pentru perioada 2020-2032.

III Modificarea articolului 3,  alineatele (1), (2), (4) – (6), (8) – (10)

(1) Se acordă un ajutor de minimis beneficiarilor de întreprinderi mici, mijlocii și HORECA ​​ în suma  maximă de 150.000 euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 75% din  valoarea cheltuielilor eligibile, restul de 25% reprezentând cofinanțare din surse proprii ale  beneficiarului.

(2) Proiectul de investiţii trebuie să conţină un sistem de panouri  fotovoltaice cu o putere instalată de minimum 27 kWp necesară asigurării consumului propriu și a celorlalte echipamente instalate, respectiv o staţie de reîncărcare de minim 22 kW  pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in și un sistem alternativ de încălzire/răcire, sumele decontate vor fi direct proporționale cu puterea instalată.

(4) Solicitanţii pot beneficia de finanţare nerambursabilă în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare conform Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea  articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.

(5) Sumele necesare implementării Programului ELECTRIC UP, se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, conform prevederilor art. 10 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2011

(6) Suma necesară implementării Programului „ELECTRIC UP II” prevăzută la alin. (5) este  de minim 450 milioane lei în ciclul 2 de finanţare.

(8) În procesul de implementare a Programului „ELECTRIC UP II” se utilizează mecanismul decontării cererii de plată, stabilit prin intermediul schemei de ajutor  de minimis.

(9) În cadrul Programului „ELECTRIC UP II” se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate în condiţiile stabilite prin schema de ajutor de minimis.

(10) Avansul de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile se va acorda beneficiarului în urma prezentării unui instrument de garantare emis în condiţiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări, conform normelor prevăzute în Ghidul de finanţare; acordarea avansului va fi prevăzută în schema de acordare a ajutorului de minimis

IV Modificarea articolului 4

În cazul în care se constată că beneficiarii nu au respectat criteriile de eligibilitate şi  angajamentele prevăzute în ghidurile de finanţare, se recuperează, potrivit dreptului comun în materie, ajutorul de minimis acordat, cu  respectarea normelor naţionale şi europene în materia ajutorului de stat de către Ministerul  Energiei în calitate de furnizor.

V Modificarea articolului 5

Ghidul de finanţare a Programului „ELECTRIC UP II” se aprobă prin ordin al ministrului energiei şi se publică pe pagina electronică a Ministerului Energiei.

VI Modificarea articolului 6, alineatele (1), (2) și (4) 

(1) În scopul implementării Programului de Finanţare pentru perioada 2020- 2032 se constituie comisiile de analiză, evaluare, implementare, monitorizare şi soluţionare a contestaţiilor, prin ordin al ministrului energiei.

(2) Fiecare comisie se constituie din salariaţi din cadrul Ministerului Energiei, conform atribuţiilor specifice prevăzute în ghidurile de finanţare ale Programului „ELECTRIC UP II”.

(4) Personalul din cadrul aparatului propriu al Ministerului Energiei, membrii în cadrul comisiilor de analiză, evaluare, implementare, monitorizare şi soluţionare a contestaţiilor, beneficiază de o indemnizaţie lunară brută al cărei cuantum nu va depăşi 30% din indemnizaţia brută prevăzută de lege pentru funcţia de secretar de stat.

Concluzii

Noua Ordonanță de Urgenţă nr. 159/2020 privind finanţarea instalării sistemelor de panouri fotovoltaice cuprinse între 27 kWp şi 150 kWp şi a staţiilor de reîncărcare de minim 22 kW pentru vehicule electrice şi electrice hibrid plug-in, prin Programul de finanţare “ELECTRIC UP II” – aduce o serie de modificări care trebuie îndeplinite conform Ghidului de Finanțare.

Echipa ElectricUP oferă consiliere cu privire la legislație, documentație şi alte detalii legate de accesul la finanțare guvernamentală pentru persoanele juridice care doresc să beneficieze de fonduri.

Vei beneficia de informații sigure şi consiliere în procesul de implementare, achiziţionare şi montare pentru sistemele energetice verzi.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *