Mentenanță

Mentenanța parcurilor de producție a energiei eoliene nu este o opțiune facultativă, ci o condiție pentru buna funcționare a instalațiilor. Echipa ElectricUP colaborează cu parteneri de încredere în vederea furnizării serviciilor de mentenanță, fie că vorbim de sisteme fotovoltaice, fie că discutăm de turbine eoliene.

Operațiunile de mentenanță sunt realizate de specialişti din domeniu, avizaţi de instituțiile specializate în acest sens. Din pachetul de servicii mentenanţă nu lipsesc reviziile pentru panourilor fotovoltaice / turbinelor eoliene şi a tuturor echipamentelor de producție, transmisie şi înmagazinare a energiei verzi. Specialiştii noştrii execută operațiuni de mentenanță riguroase, în timpul cărora sunt verificate toate circuitele. În cadrul operațiunilor de mentenanță sunt evaluate minuţios toate componentele, de la cele funcţionare, la software şi echipamente adiţionale.

Prevenție

Scopul acestor servicii este de a preîntâmpina eventuale probleme, de a înlocui, la timp, orice componentă defectă, de a permite circuitului eolian / fotovoltaic să funcţioneze neîntrerupt.

Inspecții periodice

Inspecţiile periodice vă vor ajuta să realizaţi economii importante şi să beneficiaţi de energie continuă cu costuri minime. Toate operațiunile de mentenanță ale circuitelor fotovoltaice / eoliene sunt înregistrate şi transmise periodic în rapoarte dedicate. Exploatarea energiei eoliene / solare nu trebuie să fie realizată decât în condiții de maximă siguranță, iar serviciile noastre de mentenanță sunt menite să asigure această stare.

mentenanta sisteme fotovoltaice

Mentenanță instalații fotovoltaice

Din pachetele de servicii de mentenanță a instalaţiilor fotovoltaice nu lipsesc şi analizele termografice, care au rolul de a vizualiza starea panourilor. Depistarea din timp a erorilor este esenţială pentru funcţionarea eficientă a circuitului.

 • îndepărtarea murdăriei şi a particulelor de praf de pe suprafețele sticlelor, acumularea de murdăriei scade cu 20% randamentul instalaţiei;
 • verificarea structurii de sprijin;
 • verificarea invertorului;
 • analiza stadiului şirurilor;
 • verificarea comutatoarelor CA şi a dispozitivelor de protecţie;
 • inspecţia sistemului de alimentare;
 • analiza transformatoarelor.

Din pachetele de servicii de mentenanță a instalaţiilor fotovoltaice nu lipsesc şi analizele termografice, care au rolul de a vizualiza starea panourilor. Depistarea din timp a erorilor este esenţială pentru funcţionarea eficientă a circuitului.

mentenanta eoliene

Mentenanță sisteme eoliene

Dacă vorbim de sisteme eoliene, lucrurile sunt ceva mai complexe, însă tehnicienii, parteneri ElectricUP, sunt specialişti care furnizează serviciile de mentenanță, reparaţii dar şi soluţii de protecţie a muncii. Serviciile de mentenanță pentru circuitele eoliene includ:

 • operaţiuni periodice de inspectare a stării turbinelor;
 • inspecţia şi analiza cablurilor;
 • analiza şi inspecţia tuturor componentelor turbinei;
 • depistarea rapidă a echipamentelor uzate şi înlocuirea imediată a acestora;
 • inspecţia paletelor, butucului rotor, a nacelei, a sistemului de răcire şi a generatorului electric;
 • tot în servicii de mentenanță sunt inspectate şi girueta şi anemometrul.

Cu ElectricUP şi echipa de specialişti, veţi beneficia de energie fără întrerupere.