Timbrul Verde / DEEE

Timbrul Verde (TV) reprezintă contribuția consumatorilor menită să acopere costurile de colectare, reutilizare, reciclare, valorificare și eliminare nepoluantă a Deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).

România, din momentul aderării la Uniunea Europeană, prin H.G. nr. 448 din 2005 a transpus prevederile Directivei Europene nr. EC/96 din 2002.

Timbrul verde este colectat de către comerciant și se transferă periodic către organizațiile responsabile cu procesul de reciclare a DEEE. Valoarea timbrului verde va fi afișat distinct pentru fiecare produs, se achită individual și se facturează separat de prețul produsului.